info@surveyoffice.ir

دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهر سازي و نظام مهندسي ساختمان و معدن استان البرز

09120590640

دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهر سازي و نظام مهندسي ساختمان و معدن استان البرز

09127690938

تخصص های ما

نیروهای متخصص و کارآمد با آخرین تجهیزات روز را جهت پروژه های ارزشمند شما در سراسر ایران گردآوری نموده ایم

نقشه برداری زمینی

برداشت - پياده سازي - توپوگرافی - كاداستر - مساحي - تفكيك - تسطيح - برآورداحجام عملیات - ماده 147 - طراحي و اجراي مسیر و ...

نقشه برداری زیرزمینی

كليه عمليات نقشه برداري تونل هاي شهري - مترو - راه - راه آهن

GPS

ايجاد و گسترش شبكه ژئودزي و میکروژئودزی با استفاده از GPS های نقشه برداری

طراحي ،نظارت، اجرا، تفکیک آپارتمان

نظام مهندسي ساختمان ، معدن و اداره ثبت

تامين، تجهيز و اعزام اكيپ

نیروهای متخصص و کارآمد با آخرین تجهیزات روز را جهت پروژه های ارزشمند شما در سراسر ایران گردآوری نموده ایم

فروش لوازم و تجهيزات نقشه برداري

معتبرترین برند های روز تجهیزات نقشه برداری تضمین کننده رسالت ماست